Vastuullisuus scanmikaelissa

Vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme

Scanmikael noudattaa toiminnassaan Duuri Groupin yhteisesti sovittuja vastuullisuusperiaatteita. Ne kattavat niin ympäristönäkökohdat, sosiaalisen vastuullisuuden kuin taloudellisen vastuullisuuden.

 

Haluamme korostaa toimintamme vastuullista kehittämistä, koska

 • jatkuvasti laajempi vastuullisuus ja läpinäkyvyys tuotannossa ja toiminnassa ovat etu sekä meille, asiakkaillemme että ympäristön hyvinvoinnille
 • haluamme erottuvuutta kilpailijoistamme
 • kilpailemme osaavasta työvoimasta ja
 • haluamme kehittyä yrityksenä ja työyhteisönä.

Jatkuva kehittyminen ja kasvu, kannattavuus, ja innostava työyhteisö ovat arvoja, joiden tulee näkyä toiminnassamme. 

Ympäristön hyvinvointi on vahvassa roolissa osana vastuullista toimintaamme

Scanmikael kehittää ja jalostaa tuotteita, asennusta ja tuotantomenetelmiä Euroopan unionin määrittämien jätteiden vähentämistä tavoittelevaa ohjelmaa mukaillen. EU:n asettaman jätehierarkian mukaan jätteitä tulisi vähentää seuraavassa arvojärjestyksessä:

 • Ehkäiseminen
 • Uudelleenkäyttö
 • Kierrätys
 • Hyödyntäminen

Materiaalihukan ehkäiseminen

Ensisijaisena tavoitteenamme on kokonaisvaltainen jätteen vähentäminen tuotannossa ja pakkaamisessa. Pyrimme suunnittelemaan tuotteet ja työmenetelmät asiakkaan kanssa siten, että tuotetta voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Tuotteen elinkaaren lopussa sen raaka-aineiden hyötykäyttö pyritään maksimoimaan. 

  Olemme optimoineet materiaalien määrän tuotannossamme siten, että materiaalihukkaa syntyy mahdollisimman vähän. Materiaalien kierto on optimoitu myös pakkauksissa ja lasipukit kiertävät kohteistamme takaisin tehtaalle.

  Tuotteiden uudelleenkäyttö ja kierrätys

  Pyrimme pidentämään tuotteidemme elinkaarta jo suunnittelutyön aikana. Kohdesuunnittelussa tavoittelemme ratkaisuja, jotka mahdollistavat myöhemmät kohdemuutokset. Elementtejä voidaan käyttää, vaikka tilojen käyttötarkoitus muuttuisi, mm.

   

  • elementtejä voidaan tarvittaessa madaltaa, jolloin lattiamateriaalin muutokset eivät edellytä lasien uusimista
  • kiinteät lasielementit voidaan rei’ittää valmiiksi, jolloin ne voidaan helposti muuttaa siirrettäviksi
  • suosittelemme kiinteiden seinälinjojen varustamista kiskolla myöhemmän siirrettävyyden mahdollistamiseksi.
  • Ovia voidaan helposti lisätä olemassa oleviin seinäkkeisiin, korvaamalla kiinteä elementti muutosovisarjalla.

  KESTÄVÄÄ ELÄMÄNTAPAA TUKEVAT RATKAISUT

   

  Emoyhtiömme Duuri Groupin kautta olemme Green Building Council Finlandin jäsen. FIGBC on Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto. Tuomme yhdessä hiilineutraalit, kiertotalouden mukaiset ja kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa.

  FIGBC jäsenyydestä kertova tunnus