ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Scanmikael är specialiserat på flexibel rumsindelning. Vi utvecklar, designar och tillverkar själva våra produkter till 100% allt enligt den miljöanpassade livscykelmodellen 4-R. I planeringen och utvecklingsarbetet satsar vi särskilt mycket på användarsäkerhet och -vänlighet, tillförlitlighet, utseende samt kvalitet.

 

Våra huvudprodukter är flyttbara och vikbara glasväggar, kontorsväggar, skjutväggar i glas, fasta glasväggar, glasväggar med smart glas, glasväggar för sjukhus, välvda glasväggar, helglasräcken, brandklassade glasväggar samt flyttbara och vikbara väggar med paneler.

 

Vi har över hela världen levererat ett stort antal lösningar för rumsindelning i offentliga miljöer såsom köpcentrum, kyrkor, skolor, flygplatser, sjukhus och kontor.

OFFENTLIGA RUM

I offentliga miljöer väljs den väggtyp som bäst lämpar sig för rummet utifrån dess användningsändamål och egenskaper. Lösningar med flyttbara och fasta glasväggar gör att användningen av rummet blir betydligt mer flexibelt.

Produkter: Flytt- och vikbara glasväggar, flytt- och vikbara väggar av panelkonstruktion, brandklassade glasväggar, glasräcken och glasväggar för kontorsmiljöer.

 

KÖPCENTRUM

Konceptet med flyttbara glasväggar från Scanmikael Oy gör det möjligt att utnyttja rum och lokaler maximalt. Med vårt väl beprövade koncept för köpcentrum kan hela väggkonstruktioner tillverkas på beställning.

Produkter: koncept för köpcentrum, skjutväggar i glas, fasta glasväggar, glasräcken och brandklassade glasväggar.

 

 

 

SKOLOR

Scanmikaels ljudreducerande väggsystem är framtagna för långvarig och tuff användning. Materialen vi använder är hållbara och kan enkelt underhållas samt är mycket säkra för användaren. Vi har produkter för rumsindelning för många olika ändamål, oavsett om målet är en lugn studiemiljö eller att använda väggen för att projicera undervisningsmaterial eller som bildskärm.

Produkter: Smarta glasväggar, ljudreducerande flytt- och vikbara glasväggar, flytt- och vikbara väggar av skivkonstruktion, brandklassade glasväggar och glasväggar för kontorsmiljöer.

 

 

FLYGPLATSER

Scanmikaels produkter lämpar sig utmärkt för butiker, passagelösningar, kontor samt allehanda rum och lokaler på flygplatser.  Till butikerna erbjuder vi flyttbara och fasta väggar i helglas som ger en utmärkt miljö för exponering av produkterna för passerande kundströmmar.

Produkter: Flytt- och vikbara glasväggar, smarta glasväggar, brandklassade glasväggar, glasräcken och glasväggar för kontorsmiljöer.

 

 

SJUKHUS

I sjukhusmiljöer kan du med hjälp av produkterna i SCM-serien enkelt kombinera rum med olika funktioner. Med flyttbara smarta glasväggar kan man skapa passager till exempelvis operationssalar, där den personliga integriteten kan garanteras genom en knapptryckning som gör glaset ogenomskinligt.

Produkter: Flytt- och vikbara glasväggar, smarta glasväggar, vikväggar med magnetlås, brandklassade glasväggar, glasräcken och glasväggar för kontorsmiljöer.

 

 

 

KONTOR

Scanmikaels glasväggssystem för kontorsmiljöer i serien Officina och Silencia erbjuder kompletta lösningar för ljudreducering och rumsindelning i kontorsmiljöer.

 

Produkter: glasväggar för kontorsmiljöer, flytt- och vikbara väggar.