KONTOR

Scanmikaels väggsystem kombinerar ljuddämpande lösningar med flexibelt användade utav lokaler och rum. Den breda paletten av ljuddämpande produkter skapar moderna och fungerande arbetsmiljöer. Scanmikaels ljudreducerande glasväggar finns i Rw-klasserna 28–54 dB. Produkterna har testats av VTT. Väggsystemen är flexibla, och rummet kan byggas om när användningsändamålet ändras eller extra rum behöver tas i bruk.

LÄS MERREFERENSER

LJUDREDUCERING OCH RUMSINDELNING I KONTORSMILJÖER

Scanmikaels glasväggssystem för kontorsmiljöer i serien Officina och Silencia erbjuder kompletta lösningar för ljudreducering och rumsindelning i kontorsmiljöer. Konceptet gör det möjligt att förändra och utvidga rum i efterhand, när behov och ändamål förändras. Väggarna kan fås med gångjärn eller skjutdörrar och traditionella dörrtillbehör. Dörrarna kan även förses med smarta lås och passerkontroll. I konferensrum kan man med hjälp av systemet bygga fasta och flyttbara ljudreducerande väggar, antingen med smart glas eller vanligt glas.

INTEGRERADE BILDSKÄRMAR OCH PROJICERINGSYTOR I EN MODERN ARBETSMILJÖ

De moderna väggarna i helglas lämpar sig för moderna kontorsmiljöer och skapar bullerfria arbetsmiljöer. I glasen kan bildskärmar och projiceringsytor integreras. Utöver dessa kan flytt- och vikbara väggar av skivkonstruktion användas.

 

Scanmikael toimistolasiseinät ja kokolasikaiteet_OmaSp Seinäjoki

OmaSP, Seinäjoki
GLASVÄGG FÖR KONTOR, GLASRÄCKEN, SMARTA GLASVÄGGAR

ABB, Vasa
MÅNGFUNKTIONELLA VÄGGAR, EXTRA HÖG GLASVÄGGAR, SKIFTANDE VÄGGAR

Scanmikael toimistolasiseinä_ äänieristyslasiseinä, ristikkolasiseinä, tilanjakaja_Merikortteli, Helsinki

Havskvarteret, Helsingfors
LJUDREDUCERANDE GLASVÄGG

Scanmikael Äänieristyslasiseinä_Eteläranta 10, Helsinki

Södra kajen 10, Helsingfors
LJUDREDUCERANDE GLASVÄGG

Scanmikael toimistoseinä,tilanjakaja, äänieristysseinä_Nesteen pääkonttori, Porvoo

Nests huvudkontor, Borgå
LJUDREDUCERANDE VÄGG

PRODUCTER FÖR KONTOR

Glasväggar för kontorsmiljöer, flytt- och vikbara väggar.

Ljuddampande_flytt--och-vikbara-väggar-av-panel

FLER ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

KÖPCENTRUM
SKOLOR
SJUKHUS
FLYGPLATSER
OFFENTLIGA MILJÖER