kontor

Scanmikaels väggsystem kombinerar ljuddämpande lösningar med flexibelt användade utav lokaler och rum. Den breda paletten av ljuddämpande produkter skapar moderna och fungerande arbetsmiljöer. Scanmikaels ljudreducerande glasväggar finns i Rw-klasserna 28–54 dB. Produkterna har testats av VTT. Väggsystemen är flexibla, och rummet kan byggas om när användningsändamålet ändras eller extra rum behöver tas i bruk.

 

 

 

LÄS MERREFERENSER

LJUDREDUCERING OCH RUMSINDELNING I KONTORSMILJÖER

Scanmikaels glasväggssystem för kontorsmiljöer i serien Officina och Silencia erbjuder kompletta lösningar för ljudreducering och rumsindelning i kontorsmiljöer. Konceptet gör det möjligt att förändra och utvidga rum i efterhand, när behov och ändamål förändras. Väggarna kan fås med gångjärn eller skjutdörrar och traditionella dörrtillbehör. Dörrarna kan även förses med smarta lås och passerkontroll. I konferensrum kan man med hjälp av systemet bygga fasta och flyttbara ljudreducerande väggar, antingen med smart glas eller vanligt glas.

INTEGRERADE BILDSKÄRMAR OCH PROJICERINGSYTOR I EN MODERN ARBETSMILJÖ

De moderna väggarna i helglas lämpar sig för moderna kontorsmiljöer och skapar bullerfria arbetsmiljöer. I glasen kan bildskärmar och projiceringsytor integreras. Utöver dessa kan flytt- och vikbara väggar av skivkonstruktion användas.

 

PRODUKTER FÖR KONTOR

Glasväggar för kontorsmiljöer, flytt- och vikbara väggar.

Ljuddampande_flytt--och-vikbara-väggar-av-panel

VÅRA REFERENSER

OmaSp, Seinäjoki, Finland

Med Scanmikaels glasväggar för kontorsmiljöer kan man skapa moderna kontorsmiljöer.

Smart glas i kundtjänstlokaler och kontor ger vid behov önskat insynsskydd, och när avskärmning inte behövs kan man enkelt göra glaset genomskinligt med en knapptryckning. Moderna kontor förtjänar ett modernt koncept.

Rumskoncept:

ABB, Vasa, Finland

Med Scanmikaels testade koncept är det möjligt att skapa mångsidiga glasväggar i olika storlekar. I detta projekt byggdes en speciallösning med över sju meter höga fasta panelglas. Det är möjligt att skapa flexibla, estetiskt tilltalande lokaler med hjälp av justerbara system och en noggrann produktionsprocess som styrs genom CAD-planering.

Rumskoncept:

Havskvarteret, Helsingfors, Finland

Glaspanelerna kan dekoreras med rutnät och förses med logotyper, teman eller bilder. Även elektroniska smarta glas kan installeras i panelerna. Väggarna i serien SCM Office finns att beställa med enkelglas som har ett ljudvärde på Rw 28 dB och med dubbelglas som har ett ljudvärde på Rw 40 dB.

Rumskoncept:

Södra kajen 10, Helsingfors, Finland

Fasta glaspaneler med skjut- och gångjärnsdörrar gör det möjligt att bygga moderna kontor med bra ljudisolering. Väggarna i serien SCM Office kan beställas med enkelglas med ett ljudvärde på Rw 28 dB och med dubbelglas med ett ljudvärde på Rw 40 dB.

Rumskoncept:

Nestes huvudkontor, Borgå, Finland

Scanmikaels väggsystem kombinerar ljuddämpande lösningar med flexibelt användande utav lokaler och rum. En hög ljudisoleringsnivå skapar en väl fungerande och modern arbetsmiljö på ert företag.

Rumskoncept: