köpcentrum

Scanmikaels koncept för köpcentrum gör det möjligt att bygga flexibla affärslokaler. Affärslokalerna kan göras till enhetliga helheter med ett modernt formspråk och en säkerhetsnivå i toppklass. Den patenterade regelkonstruktionen med välvda skenor gör väggarna enkla att använda. De flyttbara glasväggarna kan utrustas med inbrottsskydd i klass P4A–P6B. Med köpcentrumkonceptet från SCM kan justerbara stomkonstruktioner installeras för upphängning av affärslokalernas glasväggar även i mycket i höga utrymmen.

 

 

 

LÄS MERREFERENSER

KÖPCENTRUM KONCEPTET GÖR DET MÖJLIGT ATT UTTNYTTJA RUM OCH LOKALER MAXIMALT

Konceptet med flyttbara glasväggar från Scanmikael Oy gör det möjligt att utnyttja rum och lokaler maximalt. Våra flyttbara glasväggar kan med fördel förses med ljudisolering och inbrottsskydd. Med vårt väl beprövade koncept för köpcentrum kan hela väggkonstruktioner tillverkas på beställning. Vi tillverkar bärande stålstommar, justerbara stödkonstruktioner, flyttbara och fasta glasväggskonstruktioner samt omgivande konstruktioner allt enligt arkitektens ritningar. Öppningarna kan förses med flyttbara glasväggar som kan öppnas helt och hållet, eller med galler som skyddar mot inbrott.

MÅNGSIDIGA FUNKTIONER GARANTERAR EN ANVÄNDARVÄNLIG PRODUKT

De flyttbara glasväggarna skjuts enkelt ihop och förvaras enligt ritningarna, och vi böjer takskenorna på det sätt som rummet bäst medger, vilket gör väggarna lätta att flytta. Elementen är försedda med patenterade automatiska låsreglar ned mot golv enligt pat. FI 111749, vilka gör att användaren inte behöver böja sig ned för att öppna dem. 

Väggarna kan utrustas med traditionella dörrtillbehör som dörrpumpar, säkerhetslås och passerkontroll. Även magnetlås och smarta lås kan användas för låsning. Det mångsidiga utbudet av glas möjliggör reklamtejpning och utskrifter med keramiskt bläck. 

SÄKERHET ÖVERVAKAS

De flyttbara glasväggarna kan även tillverkas med i skyddsglas som uppfyller inbrottsskyddsklasserna P4A och P6B, och är godkända av försäkringsbolag. Det viktigaste av allt är användarens säkerhet. Elementen är utformade så att de inte ens i undantagssituationer utsätter användaren för fara. 

PRODUKTER FÖR KÖPCENTRUM

Koncept för köpcentrum, skjutväggar i glas, fasta glasväggar, glasräcken och brandklassade glasväggar.

VÅRA REFERENSER

Köpcentret Kaari, Helsingfors

Scanmikaels glasväggar ger planeraren möjlighet att skapa stora och varierande glasväggskoncept för affärslokaler i köpcentrum. Produktgrupperna kan kombineras utifrån funktion och egenskaper för att skapa ett enhetligt utseende. Systemet är flexibelt och konstruktionerna enkla att ändra beroende på hur affärslokalen förändras.

Rumskoncept:

Köpcentret AINOA, Esbo

Med Scanmikaels koncept för köpcentrum begränsas inte affärslokalens form till raka partier, utan vår arbetsmetod gör det möjligt att skapa välvda profiler och skenor alltefter hur rummet ser ut. Affärslokalerna kan göras till helheter med enhetligt utseende och modern utformning. Skensystemen kan böjas för att uppfylla kraven som affärslokalen ställer.

Rumskoncept:

Köpcentret Forum, Helsingfors

Scanmikaels koncept för köpcentrum ger användaren möjlighet att förändra affärslokalen. Väggarna kan flyttas samt dörrar och öppningsbara partier ändras när lokalen byter hyresgäst. Att öppna och stänga affärslokaler är enkelt tack vare Scanmikaels patenterade regelkonstruktion (pat. 111749).

Rumskoncept:

Köpcentret Kista Galleria, Stockholm, Sverige

Scanmikaels koncept för köpcentrum är internationellt erkänt, och väggsystemen tillförlitliga och användarvänliga. Uppgifter om respektive affärslokal sparas alltid i vår databas, vilket gör det enkelt att göra ändringar vid en senare tidpunkt, eftersom exakta uppgifter om systemet inklusive mått finns bevarade och i tryggt förvar.

Rumskoncept:

Köpcentret Skrapan, Stockholm, Sverige

Scanmikaels koncept för köpcentrum gör det möjligt att kombinera öppningsbara glasväggar med dörrar och fasta partier med samma utseende. Profilerna kan målas och glasen förses med bilder, logotyper och solida partier. Panelerna kan även förses med smart glas.

Rumskoncept:

Köpcentrum, Drumsö metrostation, Helsingfors, Finland

Scanmikaels koncept för köpcentrum gör affärslokalen säker för användarna. Konceptet är utformat så att det är lätt att justera, och panelerna har tillverkats så att de inte ska kunna lossna eller falla ner. Glasen är fästa i profilerna med genomgående fästen.  Vi använder alltid säkerhetsglas, antingen härdat eller härdat och laminerat.

Rumskoncept: