skolor

Scanmikaels produktfamilj uppfyller även de högsta kraven på ljudisolering som användarna ställer med beaktande av rummens/lokalernas användningsändamål. Genom att kombinera fasta glasväggar och skjutdörrar är det möjligt att enkelt och snabbt bygga klassrum i olika storlekar. Scanmikaels produkter är säkra för användarna och är mycket hållbara lösningar för skolmiljöer.

 

 

 

LÄS MERREFERENSER

SCANMIKAELS LJUDREDUCERANDE VÄGGSYSTEM FÖR LÅNGVARIG OCH TUFF ANVÄNDNING

Scanmikaels ljudreducerande väggsystem är framtagna för långvarig och tuff användning. Materialen vi använder är hållbara och kan enkelt underhållas samt är mycket säkra för användaren. Tack vare skiljeväggar kan klassrum och lokaler användas ytterst mångsidigt. Vi har produkter för rumsindelning för många olika ändamål, oavsett om målet är en lugn studiemiljö eller att använda väggen för att projicera undervisningsmaterial eller som bildskärm.

MÖJLIGHET ATT DELA IN RUMMEN NÄR ÄNDAMÅL ÄNDRAS

De flyttbara väggarna med såväl glas- som panelkonstruktion kan förses med hög ljudreduceringsnivå och därmed avskilja klassrummet från störande bullerkällor i omgivningen. Att väggarna enkelt går att flytta gör det möjligt att hantera rummen och dela in dem planenligt när behov och ändamål ändras.

KAN ANVÄNDAS SOM PROJICERINGSYTA

De smarta glasväggarna kan användas som projiceringsyta, och undervisningsskärmar samt att även annan teknik till stöd för undervisningen kan integreras i dem.

 

PRODUKTER FÖR SKOLOR

Smarta glasväggar, ljudreducerande flytt- och vikbara glasväggar, flytt- och vikbara väggar av skivkonstruktion, brandklassade glasväggar och glasväggar för kontorsmiljöer.

Ljuddampande_flytt--och-vikbara-väggar-av-panel

VÅRA REFERENSER

Design School, Helsingfors, Finland

Scanmikaels produktfamilj Office består av väggar i helglas och uppfyller de allra högsta kraven på ljudisolering som användarna ställer. Med enkelglas uppnås en ljudisoleringsnivå på Rw 28 dB och med dubbelglas Rw 40 dB för kombinationer av fasta väggar och skjutdörrar.

Rumskoncept:

Grundskolan Urala, Finland

Med ett stilrent helglasräcke kan du skapa snygga glasräcken utan stolpar för både inne- och utemiljöer. Räckets profil kan monteras med botten- eller sidofästen. Räcket kan användas som plan- eller trappräcke i privata och offentliga miljöer. Vi har godkända testrapporter som myndigheterna kräver över de olika fastsättningsmetoderna. Helglasräckena kan uppföras även i full höjd, det vill säga som våningshöga konstruktioner.

Rumskoncept:

HAMK, Esbo, Finland

De flyttbara väggarna för kontor kan i sin helhet föras till en förvaringsplats, som kan vara belägen åtskild från väggen. Med hjälp av de flyttbara skiljeväggarna i glas så kan man enkelt och smidigt kombinera eller åtskilja rum efter användningsbehov. Systemen kan förses med traditionella dörrtillbehör som till exempel Abloy-lås, dörrstängare, nödutgångsknappar och passerkontroll.

Rumskoncept: