LÖSNINGAR FÖR RUMSINDELNING

Scanmikael är specialiserat på rumsindelning. Vi utveckla, designar samt tillverkar våra produkter själva till 100%. I planeringen och utvecklingsarbetet satsar vi särskilt på användarvänlighet, tillförlitlighet, utseende och kvalitet. Den färdiga produkten är säker för användaren, och modellen 4-R som vi tillämpar garanterar ett miljövänligt produktionssätt. Scanmikael utvecklar och finslipar med regelbundenhet produkterna, monteringen och produktionsmetoderna enligt de modeller som Europeiska unionen har fastställt inom programmet för minskat avfall.

 

Våra huvudprodukter är flyttbara och vikbara glasväggar, kontorsväggar, skjutväggar i glas, fasta glasväggar, smarta glasväggar, glasväggar för sjukhus, välvda glasväggar, helglasräcken, brandklassade glasväggar samt flyttbara och vikbara väggar av panelkonstruktion.

 

 

 

 

 

 

 

FLYTT- OCH VIKBARA GLASVÄGGAR

Systemet med flytt- och vikbara glasväggar från finländska Scanmikael gör att rum kan utnyttjas maximalt. Våra flyttbara glasväggar kan förses med ljudisolerat glas och inbrottsskydd. Skenorna böjs och anpassas efter utrymmet samt låses med hjälp av en patenterad regelkonstruktion (pat. 111749). Väggarna kan kompletteras med justerbara stödkonstruktioner och i större projekt i köpcentrum även med Scanmikaels köpcentrumkoncept, som gör det möjligt att bygga hela affärspassager utan fogar med ett och samma system.

LÄS MER »

GLASVÄGGAR FÖR KONTORSMILJÖER

Scanmikaels glasväggar för kontorsmiljöer skapar moderna och ljusa arbetsmiljöer med bra ljudisolering. Scanmikaels väggsystem i glas kan byggas ut och anpassas efter användningsändamålet. Vi har satsat särskilt mycket på tätningarna mellan väggelementen, och väggarna har testats som helheter i laboratorium. Med enkelglas uppnås ett laboratorium uppmätt ljudvärde om Rw 28 dB och med dubbelglas Rw 40 dB.

LÄS MER»

SKJUTVÄGGAR I GLAS OCH FASTA GLASVÄGGAR

Fasta och öppningsbara dörrar kan kombineras utan fogar, och systemet tillåter enkelt ändringar och reparationer. Systemet kan kompletteras med gångjärns- eller skjutdörrar. Dörrarna kan utrustas med valfria handtag, dörrstängare, smarta lås och säkerhets- eller magnetlås. Dörrarna kan även fås med markering för nödutgång.

LÄS MER »

SMARTA GLASVÄGGAR

De smarta glasväggarna, som i standardläget är ogenomskinliga men kan göras genomskinliga med hjälp av elektricitet, gör det möjligt att enkelt växla mellan insyn och avskärmning. Systemet är en utmärkt lösning för sjukhusmiljöer och har förutom smarta egenskaper även bra ljudreducerande förmåga. SCM-systemet möjliggör smarta glaslösningar som kan öppnas helt och hållet, väggarna enkelt transporteras till önskad plats. Mångsidig användning av utrymmen är vardag med våra produkter.

LÄS MER »

GLASVÄGGAR FÖR SJUKHUS OCH VÅRDINRÄTTNINGAR

Scanmikaels glasväggar framtagna för sjukhus möjliggör flexibel användning av rum och lokaler, oavsett om det är fråga om dörrar som snabbt måste kunna öppnas på en intensivvårdsavdelning eller smarta glasväggar som tryggar integritetsskyddet på ett kontrollerat sätt, eller våra vikbara glasväggar med magnetlås för operationssalar. SCM-produkterna lämpar sig väl för sjukhusmiljöer och erbjuder en hållbar, lättskött och säker lösning för rumsindelning. Produkterna kan rengöras med vanliga rengöringsmedel för sjukhus.

LÄS MER »

VÄLVDA GLASVÄGGAR

Välvda systemelement tillsammans med välvda säkerhetsglas gör det möjligt att skapa snygga och naturligt välvda fasta eller öppningsbara partier. Vår tillverkningsmetod möjliggör även böjda skenor, varvid det är möjligt att bygga helt runda och öppningsbara rum eller delar av rum. De välvda väggarna kan förses med välvda dörrar.

LÄS MER»

HELGLASRÄCKEN

Scanmikaels testade och godkända glasräcken lämpar sig för många användningsområden, till exempel köpcentrum, kontor, skolor och egna hem. Räckena tillverkas på beställning, så att de uppfyller kraven som objektet ställer och med säkerhet i toppklass. De testade fästmetoderna garanterar ett säkert resultat. Helglasräckena kan tillverkas även som fallskyddselement med full höjd.

LÄS MER»

BRANDKLASSADE GLASVÄGGAR

De brandklassade glasväggarna och -dörrarna från Alufire är testade brandskyddsväggar som även ger en bra ljudisolering. Väggarna och dörrarna i systemet har utvecklats och designats för att uppfylla de villkor och krav som rummen ställer och kan fås med eller utan karmar. Produkterna har testats med brandtester i ett laboratorium.

LÄS MER »

FLYTT- OCH VIKBARA VÄGGAR AV SKIVKONSTRUKTION

De flytt- och vikbara väggarna i serien Espero erbjuder många lösningar för användarens behov. Väggarna kan förses med dörrar och traditionella dörrtillbehör. De ljuddämpande och testade vägglösningarna möjliggör flexibel rumsindelning ,  till systemet kan väljas väggskivor i ett sort antal kulörer och material.

LÄS MER »