GLASVÄGGAR FÖR KONTORSMILJÖER

Scanmikaels glasväggar för kontorsmiljöer skapar moderna och ljusa arbetsmiljöer med bra ljudisolering.

Scanmikaels väggsystem i glas kan byggas ut och anpassas allt efter förändrat behov och användning. 

I Scanmikaels välfyllda produktfamilj Officina ingår både ett icke ljudreducerande kontorssystem alternativt ett ljudreducerande kontorssystem i helglas som uppfyller alla kraven som rummet ställer. Produktfamiljen är speciellt utvecklad för projekt där flexibla kontorslokaler med rumsindelning är en grundläggande förutsättning. Det är enkelt att lägga till eller ta bort väggsektioner i systemet och ändra dörrarnas placering efter användningsbehovet. Dörrarna kan vara antingen skjut- eller gångjärnsdörrar.

Produkten är självbärande, vilket innebär att skiljeväggarna kan placeras lägre än den övriga rumshöjden eller bilda avgränsade rum inne i befintliga rum.

OFFICINA-GLASVÄGGAR FÖR KONTORSMILJÖER SOM KRÄVER LJUDISOLERING

Väggmodulerna i glas för kontorsmiljöer i serien Officina ger bra ljudisolering och kan enkelt byggas om i efterhand genom att man lägger till dörrar eller helt och hållet flyttar modulerna till ett annat ställe. De ljudreducerande Officina-väggarna finns med ljudvärde Rw 28–40 dB Ia lab och har testats i laboratorium.

LÄS OM VÅRA REFERENSOBJEKT, DÄR GLASVÄGGAR FÖR KONTORSMILJÖER INGÅR I RUMSKONCEPTET