koncept för köpcentrum

Med Scanmikaels koncept så utnyttjar man optimalt hela ytan mellan golv upp till tak ut mot kundströmmen. Vi dimensionerar, tillverkar samt monterar alltid glasväggarna efter lokalens förutsättningar.

Scanmikaels koncept består av vikbara och fasta glasväggar samt glasdörrar. Tillsammans med ledskenor samt eventuella hela aluminiumpartier och glas upp mot tak så kan glasväggen fästas i en bärande stålram.

Stålramen är helt justerbar och utformad för utrymmet. Designen och utformningen av stålramen gör att glasväggens alla delar kan fästas och monteras säkert enligt utrymmets förhållanden.

Vårt koncept möjliggör förändringar av butikslokaler och eventuella reparationer är enkla tack vare den sinnrika och flexibla designen. Våra väggar kan utrustas så att de uppfyller kraven för inbrottsskyddsklass P4A eller P6B. Behovet av uppdelning av affärslokaler kan också tillgodoses efter önskemål.

 

LÄS OM VÅRA REFERENSOBJEKT, DÄR KONCEPT FÖR KÖPCENTRUM INGÅR I RUMSKONCEPTET