HAMK, Esbo

De flyttbara väggarna för kontor kan i sin helhet föras till en förvaringsplats, som kan vara belägen åtskild från väggen.

Med hjälp av de flyttbara skiljeväggarna i glas så kan man enkelt och smidigt kombinera eller åtskilja rum efter användningsbehov.

Scanmikael Äänieristyslasiseinä, toimistolasiseinä, HAMK Espoo

Systemen kan förses med traditionella dörrtillbehör som till exempel Abloy-lås, dörrstängare, nödutgångsknappar och passerkontroll.

Vi implementerade följande rumsliga lösningar för destinationen:

LJUDREDUCERANDE GLASVÄGG

Scanmikael Äänieristyslasiseinä, näyteikkkunavitriini, HAMK Espoo

Systemen kan förses med traditionella dörrtillbehör som till exempel Abloy-lås, dörrstängare, nödutgångsknappar och passerkontroll.