Köpcentret Kaari Helsingfors

Scanmikaels glasväggar ger planeraren möjlighet att skapa stora och varierande glasväggskoncept för affärslokaler i köpcentrum.

 

Scanmikael toimistolasiseinät_OmaSp Seinäjoki

Vi implementerade följande rumsliga lösningar för destinationen:

FLYTTBAR GLASVÄGG

FASTA GLASVÄGGAR

VÄLVDA GLASVÄGGAR

RULLGALLER

Scanmikael toimistolasiseinät ja kokolasikaiteet_OmaSp Seinäjoki

Produktgrupperna kan kombineras utifrån funktion och egenskaper för att skapa ett enhetligt utseende. Systemet är flexibelt och konstruktionerna enkla att ändra beroende på hur affärslokalen förändras.

Scanmikael toimistolasiseinä, sähköllä tummuva älylasiseinä_OmaSp Seinäjoki
Scanmikael toimistolasiseinä, sähköllä tummuva älylasiseinä_OmaSp Seinäjoki
Scanmikael toimistolasiseinä, sähköllä tummuva älylasiseinä_OmaSp Seinäjoki

Köpcentret Kaari var ett över sju år långt byggprojekt som genomfördes i tre faser och där tidsplanen och noggrannhet var viktiga faktorer. Scanmikael skapade individuella rumskoncept för lokalerna i Kaari, som består av nästan hundra butiker.

Tuija Klaus | Anskaffningschef, Skanska Talonrakennus Oy, Etelä-Suomi

”Redan när det var dags att välja underleverantör gav Scanmikaels öppenhet samt vilja och förmåga att hitta stilfulla lösningar en tydlig bild av hur samarbetet skulle komma att bli. Både personalen och butiksinnehavarna har gett lösningarna beröm.”