Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, sjukhuset Nova, Jyväskylä

Scanmikaels paneler med smart glas och kantskydd gör det möjligt att snabbt öppna upp och stänga operationssalar på ett säkert sätt och så att personernas integritet bevaras.

 

Vi implementerade följande rumsliga lösningar för destinationen:

FLYTTBAR GLASVÄGG

VIKVÄGGAR MED MAGNETLÅS

FLYTTBAR SMART GLASVÄGG

FLYTTBAR VÄGG

GLASRÄCKEN

Scanmikael toimistolasiseinät ja kokolasikaiteet_OmaSp Seinäjoki

Den vikbara glasväggen med magnetlås som monterades i en operationssal på sjukhuset Nova gör det möjligt att dela av rummet utan bakteriesamlande bussningar i golvet. Scanmikaels glaspaneler kan enkelt rengöras med de rengöringsmedel för sjukhuset normalt använder sig utav.

 

Scanmikael toimistolasiseinä, sähköllä tummuva älylasiseinä_OmaSp Seinäjoki
Scanmikael toimistolasiseinät, sähköllä tummuvat älylasiseinät_OmaSp Seinäjoki
Scanmikael toimistolasiseinät ja kokolasikaiteet_OmaSp Seinäjoki
Scanmikael toimistolasiseinät, sähköllä tummuvat älylasiseinät_OmaSp Seinäjoki
Scanmikael toimistolasiseinät ja kokolasikaiteet_OmaSp Seinäjoki
Scanmikael toimistolasiseinät ja kokolasikaiteet_OmaSp Seinäjoki

Den vikbara glasväggen med magnetlås som monterades i en operationssal på sjukhuset Nova gör det möjligt att dela av rummet utan bakteriesamlande bussningar i golvet.