scanmikael

Oändligt många lösningar för rumsindelning

Oändligt många lösningar för rumsindelning

Scanmikael är ett företag specialiserat på rumsindelning. Vi har 20 års erfarenhet av tillförlitlig projektering, tillverkning och installation av glasväggar och flyttbara väggar.

Scanmikaels glasväggssystem utmärker sig som ett gott resultat av god finländsk kvalitet och design. De flexibla väggsystemen lämpar sig för alla tänkbara användningsändamål och -områden, i såväl kontor som offentliga och privata miljöer.

Planeringen, utformningen och tillverkningen av våra produkter sker till 100 %  i Finland. Vi använder endast de bästa inhemska materialleverantörerna. I planerings- och utvecklingsarbetet satsar vi särskilt på användarvänlighet, tillförlitlighet, utseende och kvalitet. Vi tar alltid ansvar för hela projektet ifrån start till överlämnande.

Efter 20 år av samarbete med såväl byggföretag som arkitekt- och designbyråer kan vi garantera våra kunder bästa möjliga slutresultat. Väggsystemen planeras alltid med lokalens helhetsintryck i åtanke. Våra flyttbara, vikbara och fasta glasväggarna kan kombineras efter rummets egenskaper, för att ge det ett enhetligt och estetiskt tilltalande utseende. 

VÅRA HUVUDPRODUKTER

Våra huvudprodukter är flyttbara glasväggar, glasväggar för kontorsmiljöer, ljudreducerande väggar, glasräcken, flyttbara väggar, vikväggar och brandklassade glasväggar. Läs mer om produkterna och våra snygga och högkvalifikativa projekt!

FLYTT- OCH VIKBARA GLASVÄGGAR

Systemet med flyttbara glasväggar har utvecklats för övergripande rumsindelning med hjälp av glas.

GLASVÄGGAR FÖR KONTORSMILJÖER

Scanmikaels glasväggar för kontorsmiljöer skapar moderna och ljusa arbetsmiljöer med bra ljudisolering.

SKJUTVÄGGAR I GLAS OCH FASTA GLASVÄGGAR

Fasta element kan kombineras med flyttbara element, utan att det påverkar formspråket.

SMARTA GLASVÄGGAR

Scanmikaels smarta glasväggar möjliggör både avskärmning och insyn med en enda knapptryckning. 

GLASVÄGGAR FÖR SJUKHUS OCH VÅRDINRÄTTNINGAR

Scanmikaels glasväggar för sjukhus erbjuder ett mångsidigt och säkert alternativ för lokaler för hälso- och sjukvård.

VÄLVDA GLASVÄGGAR

Böjningsmetoden för aluminiumprofiler som Scanmikael har utvecklat gör det möjligt att böja skenor och profiler i naturliga bågar.

HELGLASRÄCKEN

Helglasräcken för många olika slags objekt, till exempel köpcentrum, kontor,skolor och egnahem.

BRANDKLASSADE GLASVÄGGAR

De brandklassade glasväggarna i serien Vision Line från Alufire kan uppföras utan ram och breda profiler och finns i brandklasserna.

FLYTT- OCH VIKBARA VÄGGAR AV SKIVKONSTRUKTION

De flytt- och vikbara väggarna av panelkonstruktion i serien Espero kan beställas med många olika ytmaterial och med ljudvärden ända upp till Rw 58 dB Ia lab. 

KÖPCENTRUM CONCEPT

Scanmikaels koncept för köpcentrum gör det möjligt att bygga flexibla affärslokaler. Affärslokalerna kan göras till enhetliga helheter med ett modernt formspråk och en säkerhetsnivå i toppklass. 

BYGG- OCH RENOVERINGSLÖSNINGAR UNDER ETT OCH
SAMMA TAK

 

Vi är en del av Duuri-koncernen. Duuri-koncernen består av Duuri Oy och dess dotterbolag Pohjanmaan Rakennuspelti Oy och Scanmikael Oy samt internationella dotterbolag i Sverige, Norge, Ryssland och de baltiska länderna.

Vi är specialiserade på produkter inom byggnation i materialen stål, aluminium och glas. Vi bygger bland annat fasader och tak, köpcentrumkoncept samt fungerande lösningar för rumshantering i kontor, skolor, konferenscentrum och idrottshallar.

Läs mer om koncernens tjänster på webbplatsen för  Duuri Group.